วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

17 กันยายน 2553วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่น่ารักของนักเรียน ป.2/1


เอะ ! ใครกันน้าหมดแรงแล้วนะ


มีความตั้งใจอย่างสูง


เป็นงัยสวยป่าวเอย
ฝีมือเราเองนะ
ฝันที่สมบูรณ์แบบ (หรือยังจ้า)

สวย ๆ ทั้งนั้นเลยน้า

ชูสองนิ้วแบบนี้ สู้ตาย เฮ้


ลองมาดูกันว่าเด็ก ๆ ทำอะไรกันอยู่

ครูยุ้ยลุยสวน


การจัดสวนหย่อม


การจัดสวนที่ใช้เนื้อที่ในการจัดสวนขนาดเล็กหรือจัดเป็นจุด ๆ ในพื้นที่ใหญ่เพื่อเน้นบริเวณนั้น ๆ เช่น บนสนามหญ้ากว้างแต่เน้นเพียงจุดเดียว ใช้อุปกรณ์ไม่เปลือง เช่นก้อนหิน หนึ่งก้อน ต้นไม้คลุมดินหนึ่งกลุ่มกับไม้พุ่มขนาดกลาง อีก 1 ต้นก็จัดได้ การจัดสวนแบบนี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริเวณที่จัดจะเป็นพื้นที่ราบ หรือเนินก็ได้ จัดตามมุมอาคาร มุมถนนหรือโคนต้นไม้ เป็นสวนที่มีรูปแบบกะทัดรัด สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัสดุที่ใช้ได้ง่ายถ้าเจ้าของเกิดความเบื่อหน่าย ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนต้นไม้มากกว่าอย่างอื่นนิยมจัดกันมาก เพราะประหยัดเนื้อที่และค่าใช้จ่ายนอกจากนี้การจัดสวนหย่อมยังนิยมจัดประกวดกันในงานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นการจัดสวนหย่อมประกวดในโอกาสต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับได้ว่างานจัดสวนมีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่ากรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ มีการจัดสวนประกอบสถานที่ราชการ ห้างร้านสำนักงาน และอาคารบ้านเรือน ฯลฯ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการจัด มีทั้งทางด้านการจัดสวนเพื่อการประกวดในโอกาส และวันสำคัญต่าง ๆ และจัดเพื่อเพิ่มบรรยากาศเน้นความสวยงามของสถานที่สำคัญ ๆ ตลอดจนประดับอาคารบ้านเรือนให้สวยงาม ประกอบกับภูมิอากาศอำนวยจึงเป็นที่ นิยมของคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก